Cele fundacji


Celem Fundacji jest:


1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
2. Działalność w zakresie pomocy społecznej,
3. Działalność charytatywna,
4. Ochrona i promocja zdrowia,
5. Promocja i organizacja wolontariatu.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1. Organizowanie i finansowanie:

a. pobytu osób starszych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku,
b. rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
c. pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin,
d. konsultacji medycznych i opieki medycznej,
e. zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

2. wspieranie i utrzymywanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi oraz z ich rodzinami,
3. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń zawodowych z zakresu nowych metod leczenia i rehabilitacji,
4. promocja wolontariatu w środkach masowego przekazu.