Rada Fundacji


Przewodnicząca Rady Fundacji

Członek – Joanna Bocianowska

Członek - Jacek Trybuła